Rólunk

A LMP által 2010-ben létrehozott Ökopolisz Alapítvány fő célja az aktív állampolgári részvételen, valamint a fenntarthatóság és igazságosság elvein alapuló társadalmi-gazdasági berendezkedés megvalósításának elősegítése, az ökopolitika népszerűsítése.

Kutatási program (Diagnózis-Vízió)

Kutatási programunk célja olyan középtávú szakpolitikai stratégiai anyag elkészítése, amely átmenetet képez az ökopolitikai alapelvek és a konkrét politikai vagy civil cselekvési programok közt. A Diagnózis – Vízió program kutatási műhelyében készülő tanulmányok felvázolják az ökopolitika magyarországi megvalósításának lehetőségeit.

Oktatási program

A tájékoztatást, ismeretterjesztést és az oktatást kiemelt feladatunknak tartjuk. Az Ökopolisz Alapítvány hiánypótló szerepet kíván betölteni a közéleti nevelés területén. Oktatási programunkkal szeretnénk segíteni az ökopolitikai értékek és alternatívák megismertetését, a fenntarthatóságon alapuló szemléletmód megerősödését, valamint a politikai kultúra színvonalának emelkedését. Rendezvényeink (vitaestek, workshopok, konferenciák), elsősorban a közélet és a politika iránt érdeklődőknek szólnak, képzéseink témája pedig az alapvető politikai és ökopolitikai ismeretektől egészen a kommunikációs és szervezési készségek fejlesztéséig terjednek.

Helyi fenntarthatósági kezdeményezések támogatása

A Helyi fenntarthatósági kezdeményezések támogatása elnevezésű program célja a helyi közösségek önrendelkezésének megerősítése, olyan helyi programok kidolgozása és megvalósítása, mely a helyi természeti erőforrások bevonására és fenntartható használatára épít, hozzájárul a helyi emberek életminőségének és életkörülményeinek javításához.

Elengedhetetlenül fontosnak tartjuk, hogy az ökopolitikai ismereteket terjesszük, és azok érvényre kerülhessenek, különösen a helyi döntéshozatali folyamatokban. Az erős, befogadó és fenntartható közösségek képesek jó válaszokat adni a hazánkat is sújtó globális gazdasági, társadalmi és ökológiai válságra. Az Ökopolisz Alapítvány ezért 2012-ben is meghirdetette a fenntartható helyi kezdeményezéseket támogató pályázatát.

Társadalmi kapcsolatrendszer

Az Ökopolisz Alapítvány fontosnak tartja az LMP-vel való szoros szakmai együttműködést, valamint az LMP és a zöld civil szervezetek közötti híd szerep betöltését. Az ökopolitika népszerűsítésére megszervezett programjaink tervezésébe, szervezésébe, részvételébe bevonjuk a hazai prominens zöld szervezetek képviselőit, tagjait, aktivistáit. Nemzetközi kapcsolatrendszerünkben az Alapítvány nagyon jó viszonyt ápol a zöld pártalapítványokat tömörítő európai szövetséggel, a Green European Foundation-nel (GEF), melybe 2011 augusztusában sikerrel pályázott szervezeti tagságra. A német Heinrich Böll Stiftung-gal szintén komoly szakmai együttműködés jött létre.